Zonnepanelen

Zonnepanelen Reinigen

 

 

 

 

Zonnesystemen zelf zijn vrij eenvoudig. Het systeem bevat vele delicate componenten met verschillende functies. Een uitzondering is de intrinsieke energieomzetting met een halfwaardetijd die het grootste deel van de energie verbruikt gedurende de gehele levensduur van het fotovoltaïsche systeem.

Zonne-energie wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken door gebruik te maken van fotovoltaïsche technologie. Een fotovoltaïsche cel, of zonnecel, is een dunne wafer van silicium met een zeer grote positieve halfgeleidende lading. Wanneer fotonen in het zonlicht het oppervlak van de zonnecel raken, komen elektronen vrij. De beweging van deze elektronen wordt lichtdeeltje genoemd. Terwijl het lichtdeeltje langs de siliciumwafel beweegt, wordt een spanning opgewekt. Door het mengen van halfgeleidermaterialen, zoals silicium, boor, fosfor, titaan of indium, is het mogelijk zonnepanelen te maken.

Zonnepanelen worden gebruikt voor zowel commerciële als residentiële toepassingen. Blauw van bijvoorbeeld een herinnert ons aan onze belangrijkste natuurlijke bron van licht en zonne-energie. Het lijkt misschien een beetje vreemd: “Moet je echt iets met de zon hebben om elektriciteit te kunnen maken?” “Nou, olie, kolen en aardgas zijn niet de middelen die we gebruiken om zonne-energie te benutten.” “Er zijn duidelijke voordelen aan zonne-energie, maar wat zijn de nadelen?” zou je kunnen vragen, “Nou, om te beginnen hebben we solide panelen nodig die een lange levensduur hebben, zodat we een voorraad energie hebben voor het geval de efficiëntie het laat afweten. Ook de zonnepanelen die op windenergie werken genereren helemaal geen luchtvervuiling. Het verspreidbare karakter van zonnepanelen maakt ze geen goede investering voor koolstofneutrale toepassingen. De creatie van zonnepanelen in rekenmachines en horloges was bij uitstek Web 2.5. “Web 2.5 heeft eigenlijk nooit bestaan. Gewoon een rare naam die ik heb gevormd naar aanleiding van een paar artikelen over watergaten en water. Ik discussieer niet over deze dingen persoonlijk, waar ik bezwaar tegen heb zijn de smaken van weddenschappen en oude schoolwetenschapsprojecten die ook niets met de zon te maken hadden. “Nou, eigenlijk zal het zonnepaneel dat iets groter is dan het paneel dat elektriciteit moet maken, overdag de warmte van de zon absorberen, dus ik zie de dreigende veranderingen niet. Eerlijk gezegd zie ik zonne-elektriciteit niet als de fundamentele stap in onze evolutie als samenleving die een permanente positie van een regering waardig is. Als je kijkt naar wat er in Europa en Japan gebeurt, dan zie je dat zij enorme industriële steden bouwen en elektrische netwerken aanleggen die dagelijks groeien. Zij bestrijden het giftige en ins commentariërende gebruik van organische, op koolstof gebaseerde brandstoffen en bouwen alternatieve systemen om warmte en elektriciteit te laten stromen. De tijden veranderen.

lees meer:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.